CONTAINER KHO 20 FEET

CONTAINER KHO 20 FEET

  • Giá thị trường: Liên hệ
    • Chồng cao được nhiều tầng.
    • Chất lượng Container: kín nước, không thủng, cửa đóng mở dễ dàng, sàn vách chắc chắn.

    Mô tả sản phẩm

    LOẠI CONTAINER                                       QUY CÁCH

     

    CONTAINER RỖNG 20 FT

    (C2,5m xR2,5m x D6m)

    • Diện tích mặt sàn là: 13.8 m2.
    • Thể tích là: 31,11 m3.
    • Sức chứa hàng là 17 – 20 tấn.
    • Chồng cao được nhiều tầng.
    • Chất lượng Container: kín nước, không thủng, cửa đóng mở dễ dàng, sàn vách chắc chắn.