CONTAINER KHO 20 FEET

CONTAINER KHO 20 FEET

 • Giá thị trường: Liên hệ
  • Chồng cao được nhiều tầng.
  • Chất lượng Container: kín nước, không thủng, cửa đóng mở dễ dàng, sàn vách chắc chắn.

  Mô tả sản phẩm

  LOẠI CONTAINER                                       QUY CÁCH

   

  CONTAINER RỖNG 20 FT

  (C2,5m xR2,5m x D6m)

  • Diện tích mặt sàn là: 13.8 m2.
  • Thể tích là: 31,11 m3.
  • Sức chứa hàng là 17 – 20 tấn.
  • Chồng cao được nhiều tầng.
  • Chất lượng Container: kín nước, không thủng, cửa đóng mở dễ dàng, sàn vách chắc chắn.